Բաժինը՝ Ծրագրեր

Մանկապատանեկան խմբակներ


ԱՀԱԸՀՄ-ի  տարբեր կենտրոններում գործում են կրթական, գեղարվեստական և մարզական հետևյալ մանկապատանեկան խմբակները.

Հայերեն լեզվի խմբակ
Անգլերեն լեզվի խմբակ
Ֆրանսերեն լեզվի խմբակ
Մաթեմատիկայի  խմբակ
Համակարգչային դասերի խմբակ
Պարի խմբակ
Դաշնամուրի  խմբակ
Թատրոնի խմբակ
Կար ու ձևի խմբակ
Նկարչության խմբակ
Ասեղնագործության խմբակ
Տնարարության խմբակ
Հելյունագործության  խմբակ
Գոբելենի խմբակ
Մաքրամեի խմբակ
Ֆուտբոլի խմբակ
Կարատեի խմբակ
Փայտի փորագրության խմբակ
Խեցեգործության խմբակ
Շվիի խմբակ
Դիզայնի խմբակ
 Շախմատի խմբակ