Բաժինը՝ Ծրագրեր

Նյութական աջակցություն

relief
relief - relief

relief - relief
Հայ Ավետարանչական ընկերակցության տարբեր բնակավայրերում գտնվող գրասենյակների պատասխանատուների դիմումների համաձայն,  մարդասիրական օգնության բաժինն  իրականացնում է  օգնության բաշխում կարիքավոր   ընտանիքների  շրջանում:  

Կարիքավոր ընտանիքներին օգնություն է տրամադրվում նաև  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության,  Երևանի քաղաքապետարանի ու վարչական շրջանների, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների միջոցով :