Բաժինը՝ Գրասենյակներ

ք.Գյումրի,Սայաթ Նովա 9/9 (Շիրակի մարզ)


Հեռ`. (+374-312) 5-23-31, 5-53-52

Գրասենյակի պատասխանատու`  Կարեն Մանուկյան

Գյումրու գրասենյակ

Աշխատակազմ՝ 

 • Վեր․ Համլետ Կյուրեղյան
 • Գրիգոր Վարդանյան
 • Արմեն Թադևոսյան
 • Ալվարդ Պետրոսյան
 • Մարինե Մանուկյան
 • Ռուզան Վարդանյան
 • Սայաթ Սողոյան
 • Անուշ Վարդանյան
 • Գևորգ Կյուրեղյան
 • Անթառամ Խաչատրյան
 • Աննա Սասունյան
 • Ֆլորա Սրապյան
 • Վազգեն Թորոսյան
 • Ջեմմա Իբրաջյան

 Կրթական ծրագրի անձնակազմ

 • Լադիկ Փիրոյան
 • Թամարա Սնխչյան
 • Սուսաննա Համբարձումյան
 • Ալինա Սարգսյան
 • Լուսինե Մուտաֆյան

 Ծառայություններ

 • Մեծահասակների պաշտամունք
 • Կիրակնօրյա դպրոց
 • Երիտասարդաց
 • Աստվածաշնչյան սերտողություններ

 Խմբակներ

 • Ձեռային աշխատանքների խմբակ
 • Դիզայն
 • Նկարչություն
 • Փայտամշակում
 • Շախմատ
 • Պար
 • Կառատե
 • Թատերական խմբակ 

Կրթական ծրագիր

 • Ցերեկային դպրոց

 Սոցիալական ծրագրեր

 • Մեծահասակների օգնության ծրագիր
 • Հովանավորության ծրագիր սոց անապահով երեխաների համար
 • Երեխաների կերի ծրագիր

 Միջոցառումներ

 • Սուրբ Ծննդյան
 • Սուրբ Զատկի
 • Բերքի տոն
 • Եկեղեցու ծնունդ

 Ճամբարներ

 • Բակային ճամբարներ
 • Արշավներ
 • Հանքավան «Շիին-Շողիկ» ճամբար