Մեր Մասին

Այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ մեր մասին

 

 Հայաստանի Հանրապետությունում գործող աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի մասնաճյուղի` 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ֆինանսական տարվա ամփոփ հաշվետվությունները աուդիտի են ենթարկվել  Փի-Էյչ-Փի Աուդիտ ՓԲԸ-ի կողմից:

Կարդալ ավելին

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի մասնաճյուղի` 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ֆինանսական տարվա ամփոփ հաշվետվությունները

Կարդալ ավելին

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի մասնաճյուղի` 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ֆինանսական տարվա ամփոփ հաշվետվությունները

Կարդալ ավելին