Մեր Մասին

Այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ մեր մասին

Հունիսի 02 2015

ԱՀԱԸ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հայաստանի անկախացումից հետո առաջացած սոցիալ-տնտեսական անկումը հարուցեց բազմաթիվ խնդիրներ:

1. ԱՀԱԸ-ն աջակցում է հայ ժողովրդի հոգևոր և նյութական կարիքների բավարարմանը, ոգեշնչում և ծառայում նրան:

2. ԱՀԱԸ Հայաստանի մասնաճյուղը համոզված է, որ ժողովրդի բարոյական և հոգևոր ամուր հիմքերը կարևոր են արդար հասարակության ձևավորման համար:

3. ԱՀԱԸ Հայաստանի մասնաճյուղի առաջնային առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի ժողովրդի բարեկեցությանը. օգնել ժողովրդի կյանքի բարելավմանը` կարիքավորներին տրամադրելով ֆինանսական, բժշկական օգնություն, կրթական, մշակութային ծառայություններ, նաև աջակցություն աշխատանք չունեցողներին:

4. ԱՀԱԸ-ն առանց անտեսելու հասարակության մյուս շերտերին, առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացնում երեխաներին: